Thông báo kèm Phiếu đăng ký và Tài liệu tham khảo tuyển dụng viên chức ngành GD năm học 2021-2022./.

Tháng Sáu 1, 2021 4:38 chiều

1 2 3 4 5 6 7 8

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Ghi tay hoặc đánh vi tính, nội dung nào không có thì bỏ trống, không tẩy xóa)

 

 

(Dán ảnh

3×4)
 

– Nguyện vọng 1:

Đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm(1): ………………………………………

tại (đơn vị/huyện, thị xã, thành phố) (2): ………………………………………

– Nguyện vọng 2:

Đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm(1): ………………………………………

tại (đơn vị/huyện, thị xã, thành phố) (2): ………………………………………
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………… Ngày, tháng, năm sinh:……..….. Nam □  Nữ □

Dân tộc:…………………………… Tôn giáo: ………………………… …………….

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:……………….……………………………………….

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………………………………………………………..……

Số điện thoại di động:………………………… Email:………………………………….

Quê quán(3):……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú(3):…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay(3): …………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe: …………..…..…, Chiều cao: ………. cm, Cân nặng: …….. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………… Loại hình đào tạo:…………..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

(Bao gồm văn bằng, chứng chỉ (VBCC) về: chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ; tin học)

Ngày, tháng, năm cấp VBCC
Tên trường, cơ sở đào tạo cấp VBCC
Trình độ VBCC
Số hiệu của VBCC
Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)
Ngành

đào tạo
Hình thức đào tạo
Xếp loại VBCC

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

…………………………………….

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên Phòng GDĐT có chỉ tiêu tuyển dụng theo thông báo

(3) Ghi theo 03 cấp: xã, huyện, tỉnh.