PHƯƠNG ÁN ĐÓN TRẺ

Tháng Tám 20, 2020 3:23 chiều
PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MẦM NON TRÚC XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /PA-MN Đất Cuốc, ngày  20   tháng 8  năm 2020

 

PHƯƠNG ÁN

Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại

và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trong ngày.

 

Căn cứ công văn số 465/PGDĐT-HĐNK ngày 20/8/2020, của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên vv thực hiện công văn 3959/UBND-VX ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Coid-19 trong thời điểm hiện nay;

Căn cứ công văn số 95/PGDĐT-HĐNK ngày 3/3/2020, của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên vv tiếp tục hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại;

Căn cứ thông báo số 104/TB-PGDĐT ngày 6/3/2020, của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên vv thông báo kết luận của Trưởng phòng GDĐT tại cuộc họp giao ban về công tác chuẩn bị đến trường sau thời gian tạm thời nghỉ học phòng chống dịch Covid – 19 với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện;

Căn cứ công văn số 106/PGDĐT-HĐNK ngày 9/3/2020, của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên vv triển khai thực hiện công văn số 358/SGDĐT-CTTTPC ngày 6/3/2020 của Sở GDĐT về những việc cần làm để phòng chống dịch Covid – 19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 106/PGDĐT-HĐNK ngày 9/3/2020, của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên vv triển khai thực hiện công văn số 358/SGDĐT-CTTTPC ngày 6/3/2020 của Sở GDĐT vể những việc cần làm để phòng chống dịch Covid – 19 trong trường học,

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường Mầm non Trúc Xanh xây dựng kế hoạch Chuẩn bị các biện pháp phòng bệnh và đón học sinh chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 đón học sinh tựu trường năm học 2020-2021 như sau:

1). Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19.

– Tiếp tục tuyên truyền đến quý phụ huynh học sinh và cộng đồng các biện pháp phòng chống dịch bằng nhiều hình thức.

– Thông tin hướng dẫn cách phòng dịch thông qua các áppic, tờ rơi, các khuyến cáo của Bộ y tế dán tại các lớp, bảng tin trường và trước cổng trường.

– Phối hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh: đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người, che miệng khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà bông, không chạm tay vào mắt, miệng khi chưa rửa tay,….

2). Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đi học:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng cường tổng vệ sinh khuôn viên trường học: nền phòng lớp, nhà vệ sinh, tay cầm các cửa, đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng bán trú cho trẻ bằng nước javel, dung dịch khử khuẩn tại các lớp, phòng chức năng, khu vực mình phụ trách,….. 

– Tập huấn cho CBGVNV biết đeo khẩu trang đúng cách và cách sử dụng máy đo thân nhiệt cho học sinh.

– Bố trí chỗ rửa tay cho trẻ với đầy đủ xà bông rửa tay.

– Chuẩn bị đầy đủ nước uống đảm bảo vệ sinh.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho việc đón trẻ đi học trở lại.

3). Phương án đón, trả trẻ:

Để giảm bớt việc tụ tập đám đông, nhà trường chia lịch đón trả trẻ tại 2 cổng của nhà trường gồm: Cổng 1 và Cổng 2.

Cụ thể như sau:

* Cổng 1: Đón, trả trẻ khối Chồi, Mầm và Nhà trẻ. Cụ thể:

– Lớp Chồi 1, Chồi 2:

+ Đón trẻ từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 50 phút.

+ Trả trẻ lúc 16 giờ 20 đến 17giờ.

– Lớp Mầm và Nhà trẻ:

+ Đón trẻ từ 6 giờ 50 đến 7 giờ 15 phút

+ Trả trẻ lúc 16 giờ đến 16 giờ 20.

* Cổng 2: Đón trả trẻ: Gồm 3 lớp Lá, 1 lớp chồi. Cụ thể:

– Lớp Lá 1, Lá 3:

+ Đón trẻ từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 50 phút.

+ Trả trẻ lúc 16 giờ  đến 16 giờ 20.

– Lớp Lá 2, Chồi 3:

+ Đón trẻ từ 6 giờ 50 đến 7 giờ 15 phút.

+ Trả trẻ lúc 16 giờ 20 đến 17 giờ.

* Phân công nhiệm vụ:

– Hiệu trưởng: Hồ Thị Thoa, Phụ trách chung, chịu trách nhiệm thông tin đến các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo PGDĐT. Trưởng Phòng GDĐT: Thầy Nguyễn Tấn Anh (điện thoại: 0933 679 745); Chuyên viên Mầm non, phòng GDĐT: Cô Đinh Thị Thu Huyền (điện thoại: 0989 798 897);

Cùng các Phó hiệu trưởng phối hợp, hỗ trợ giáo viên trong việc đón trẻ tại cổng 2. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện tốt kế hoạch.

– Phó Hiêu trưởng Mai Thị Đẹp, phụ trách tại Cổng 1. Chịu trách nhiệm thông tin với Trạm y tế xã xã Đất Cuốc. Phó trưởng trạm: Cô Lương Thị Thúy Hằng (điện thoại: 0976 336 .

– Phó Hiệu trưởng Trần Ngọc Lâm phụ trách tại Cổng 2. Chịu trách nhiệm thông tin đến Lãnh đạo UBND xã Đất Cuốc. Bí thư Đảng Ủy – Chủ Tịch UBND: Anh Phạm Ngọc Uy (điện thoại: 0918419621); Phó Chủ tịch UBND: Anh Nguyễn Thanh Phong (điện thoại: 0845 766 766);

Trong thời gian 2 tuần đầu từ ngày 1/9/2020 đến ngày 11/9/2020, do trẻ chưa quen cô, chưa biết lớp, nhà trường tổ chức đón, trả trẻ tại lớp. Cụ thể:

Cổng 1:

* Đón trẻ:

– Đo thân nhiệt: Phó Hiệu trưởng: Mai Thị Đẹp; Nhân viên y tế: Phạm Thị Thùy Linh; Nhân viên bảo vệ: Đinh Văn Sang;

Sau khi đo thân nhiệt cho trẻ, nếu trẻ có sốt thì hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ về để theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời, ghi vào sổ theo dõi để liên hệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi được theo dõi tại nhà.

Nếu trẻ có thân nhiệt bình thường, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ vào khu vực rửa tay trước khi đưa trẻ vào lớp.

– Hướng dẫn trẻ xếp nệm gối ngày thứ hai và hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp. Nhân viên phục vụ: Đỗ Ngọc Hậu;

* Trả trẻ:

Bảo vệ: Đinh Văn Sang thực hiện đo thân nhiệt tại cổng 1, cho phụ huynh vào từng lớp đón trẻ, lưu ý nhắc phụ huynh giữ khoảng cách phù hợp.

Cổng 2:

* Đón trẻ:

– Đo thân nhiệt: Phó hiệu trưởng Trần Ngọc Lâm; bảo vệ Huỳnh Văn Phương. Sau khi đo thân nhiệt cho trẻ, nếu trẻ có sốt thì hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ về để theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời, ghi vào sổ theo dõi để liên hệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi được theo dõi tại nhà.

Nếu trẻ có thân nhiệt bình thường, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ vào khu vực rửa tay trước khi đưa trẻ vào lớp, giáo viên đón trẻ.

– Hướng dẫn trẻ xếp nệm gối ngày thứ Hai (đầu tuần). Hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp: Nhân viên cấp dưỡng: Đào Thị Thúy Kiều;

* Trả trẻ:

Bảo vệ: Huỳnh văn Phương thực hiện đo thân nhiệt tại cổng 2, cho phụ huynh vào từng lớp đón trẻ, lưu ý nhắc phụ huynh giữ khoảng cách phù hợp.

Sau hai tuần đầu, trẻ đã ổn định, đồng thời trẻ và phụ huynh đã biết giáo viên của lớp, nhà trường sẽ tổ chức đón, trả trẻ tại cổng trường, đặc biệt là đối với trẻ khối Lá, khối chồi. Riêng khối Nhà trẻ và Mầm, tùy tình hình thực tế nhà trường sẽ triển khai và giáo viên các lớp sẽ thông báo phụ huynh thực hiện tiếp theo.

Lưu ý, nếu các lớp trẻ đã mạnh dạn, giáo viên có thể động viên phụ huynh đón trả trẻ tại cổng từ tuần thứ 2.

Cụ thể:

Nhà trẻ: 1 Nhóm. Đón, trả trẻ tại Cổng 1, giáo viên: Trần Thị Tuyết.

Lớp Mầm: 1 Lớp. Đón, trả trẻ tại Cổng 1, giáo viên: Trương Thị Thảo.

Khối Chồi: 2 Lớp. Đón, trả trẻ tại Cổng 1, gồm các giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Lê Thị Mai.

Khối Lá: 4 Lớp. Đón, trả trẻ tại Cổng 2, gồm các giáo viên: Lê Thị Phương, Phạm Thị Kiều Oanh, Phạm Thị Mai, Lê Thị Thu Diệp.

4). Phương án trong thời gian học sinh ở trường:

Sau khi đón trẻ ổn định, giáo viên các lớp tiến hành các hoạt động theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc tổ chức thể dục sáng và hoạt động ngoài trời sẽ tổ chức tại lớp học. Đồng thời việc tổ chức ăn sáng sẽ trễ hơn so với quy định (7h30 thay vì 7h15).

Nhiệm vụ cụ thể:

– Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, kế hoạch chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đón học sinh tựu trường năm học 2020-2021. Triển khai và chỉ đạo đội ngũ CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và quán triệt kịp thời các công văn chỉ đạo của cấp trên. Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng dịch: máy đo thân nhiệt, bồn rửa tay, nước rửa tay khô, xà bông rửa tay, nước uống cho trẻ. Quán triệt đội ngũ CBGVNV về nề nếp kỷ cương của trường, lớp khi học sinh đi học trở lại. Nghiêm túc thực hiện chương trình theo kế hoạch.

– Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng Mai Thị Đẹp: phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục thường xuyên liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe của trẻ để có hướng xử lý kịp thời. Tham mưu với Hiệu trưởng các biện pháp tuyên truyền, phòng dịch Covid- 19. Thường xuyên kiểm tra các nhóm lớp, các bộ phận về công tác vệ sinh, tuyên truyền phòng dịch Covid- 19. Tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày báo cáo với Hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2020-2021 triển khai cho CBGVNV thực hiện. Chỉ đạo cấp dưỡng xây dựng thực đơn gồm các nhóm thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

– Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục Trần Ngọc Lâm: phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe của trẻ để có hướng xử lý kịp thời. Tham mưu với Hiệu trưởng các biện pháp tuyên truyền, phòng dịch Covid- 19. Thường xuyên kiểm tra các nhóm lớp, các bộ phận về công tác vệ sinh, tuyên truyền phòng dịch Covid- 19. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục theo quyết định khung thời gian năm học của UBND tỉnh để triển khai cho giáo viên thực hiện.

– Các tổ khối trưởng: Chịu trách nhiệm quản lý tổ được phân công phụ trách, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh, tuyên truyền của các lớp, theo dõi tình hình học sinh trong các lớp được phân công. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày cho Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng Mai Thị Đẹp.

– Giáo viên các lớp: mở cửa thông thoáng phòng học, thực hiện tốt công tác vệ sinh nhóm lớp, lau sàn sạch sẽ trước khi đón trẻ và sau khi trả trẻ hàng ngày. Thực hiện rửa đồ chơi bằng xà bông và phơi nắng 1 lần/tuần. Chuẩn bị đầy đủ nước uống cho trẻ. Nhắc trẻ rửa tay bằng xà bông thường xuyên sau các giờ hoạt động, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, nhắc trẻ uống đủ nước tại lớp. Tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày (sau khi trẻ ăn sáng và sau khi trẻ ngủ dậy), cập nhật vào sổ theo dõi của lớp. Khi phát hiện trẻ có thân nhiệt cao hơn bình thường (kiểm tra 2 lần) giáo viên báo cho Ban giám hiệu, Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng, đưa trẻ đến Phòng y tế dự phòng để tiếp tục theo dõi, báo trạm y tế kiểm tra và nắm tình hình và báo phụ huynh đón trẻ. Đồng thời giáo viên cập nhật vào sổ theo dõi trong 2 tuần đầu đi học trở lại.

– Nhân viên bảo vệ Đinh Văn Sang, Huỳnh Văn Phương: Có trách nhiệm phối hợp với BGH, giáo viên các lớp trong giờ đón, trả trẻ. Sau giờ đón trẻ, chịu trách nhiệm đo thân nhiệt đối với Phụ huynh học sinh vào đóng tiền và khách vào nhà trường liên hệ công tác. Và ghi vào sổ theo dõi của nhà trường. Phối hợp phục vụ rửa đồ chơi ngoài trời, chăm sóc vườn rau, cây cảnh trong nhà trường, phát quang cảnh cây nếu không đảm bảo an toàn.

– Phục vụ Đỗ Ngọc Hậu: Có trách nhiệm phối hợp với BGH, giáo viên các lớp trong giờ đón trẻ Cổng 1. Chịu trách nhiệm khâu vệ sinh môi trường xung quanh; sân trường, văn phòng, các phòng chức năng (âm nhạc, thể chất). Thường xuyên thay túi rác tại các thùng rác trong sân trường và các lớp. Vệ sinh sạch sẽ các bồn rửa tay chung tại cổng chính và cổng phụ. Phối hợp bảo vệ rửa đồ chơi ngoài trời, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh của trường (nhổ cỏ).

– Nhân viên cấp dưỡng Đào Thúy Kiều: Có trách nhiệm phối hợp với BGH, giáo viên các lớp trong giờ đón trẻ cổng 2. Cùng các nhân viên cấp dưỡng còn lại trong tổ thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo khuôn viên nhà bếp luôn sạch và thực hiện tốt công tác kiểm phẩm 3 bước.

– Nhân viên kế toán (văn thư): Thân Thị Thùy Trang: Thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm hỗ trợ nhà trường trong việc thu tiền ăn của trẻ (nếu có). Nhắc nhở phụ huynh học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách phù hợp khi vào đóng tiền.

– Nhân viên y tế (thủ quỹ): Phạm Thị Thùy Linh: sau khi thực hiện đo thân nhiệt trong giờ đón trẻ, hỗ trợ nhà trường thu tiền ăn của trẻ (nếu có). Nhắc nhở phụ huynh học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách phù hợp khi vào đóng tiền.

– Đối với các đoàn thể:

+ Công đoàn; Phối hợp nhà trường tuyên truyền, vận động CBGVNV thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vệ sinh phòng dịch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.

+ Chi đoàn thanh niên: tích cực, tiên phong trong việc thực hiện tổng vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch nhà trường đề ra.

Trên đây là kế hoạch Chuẩn bị các biện pháp phòng bệnh và đón học sinh vào học năm học 2020-2021 của trường Mầm non Trúc Xanh. Các cá nhân, bộ phận nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

-PGDĐT;

-CBGVNV;

-Lưu.

HIỆU TRƯỞNG