KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tháng Hai 17, 2021 10:33 sáng
PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MẦM NON TRÚC XANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:       /KH-MN Đất Cuốc, ngày 17 tháng 02  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid -19

trong trường mầm non Trúc Xanh

 
   

 

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 95/KH-PDGĐT ngày 17/02/2021 về Kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid -19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các trường học trên địa bàn;

 Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường. Trường Mầm Non Trúc xanh xây dựng kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid -19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các trườngcụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích.

Chủ động phòng ngừa ngăn chặn dịch Covid -19. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh không để dịch bệnh lây lan trong trường học

Chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Nâng cáo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch Covid-19, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong nhà trường theo tình hình diễn biến của dịch bệnh

  1. Yêu cầu.

 – Bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo khi triển khai thực hiện kế hoạch, không lơ là. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tập trung các nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

– Phối hợp chặt chẽ với các cấp Lãnh đạo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Xã Đất Cuốc, các Ban ngành, Đoàn thể và trạm y tế xã Đất Cuốc.

– Phát huy tốt vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát.

  1. NỘI DUNG

1.Công tác thông tin, truyền thông

– Tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời trường hợp mắc bệnh, ca bệnh nghi ngờ. Tổ chức xử lý ổ dịch đúng quy trình, không để dịch bùng phát lan rộng.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thái độ thực hành đúng cho cộng đồng về tác hại của bệnh và các biện pháp phòng tránh.

–  Thực hiện tốt công tác báo cáo cơ quan cấp trên đối với các trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh, khử khuẩn phòng lây nhiễm.

1.1. Nội dung truyền thông

– Thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5 K của Bộ y tế

– Rửa tay, vệ sinh khử khuẩn vật dụng, đồ chơi, nhà cửa là biện pháp đơn giản và hiệu quả để phòng bệnh.

– Ăn sạch, uống sạch, ở sạch để phòng bệnh.

– Thường xuyên giám sát chặt chẽ ca bệnh xác định, ca bệnh nghi ngờ phòng bệnh lây lan.

–  Hướng dẫn khử trùng bằng hóa chất Chloramin B tại các lớp học và bếp ăn bán trú, toàn bộ khu vực sân vườn.

– Toàn thể cán bộ,GV,NV và học sinh đeo khẩu trang phòng chống dịch

 1.2. Tổ chức thực hiện

 – Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh rửa tay thường xuyên  bằng xà phòng và nước sạch ít nhất trong 20 giây

– Tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh, giáo viên và các học sinh về phòng chống bệnh.                                                                                  

– Tăng cường giám sát dịch bệnh tại địa phương, nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ bị bệnh cần cách ly kịp thời và thông báo lên Trung tâm y tế xã Đất Cuốc, TT y tế huyện Bắc Tân Uyên

– Giám sát tình hình dịch bệnh tại trường để phát hiện các trường hợp bị mắc bệnh, cách ly các cháu bị bệnh và có biện pháp xử lý thích hợp nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng.

– Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh, giáo viên và tất cả các em cũng như nhân viên cấp dưỡng các kiến thức, đường lây truyền, vệ sinh cá nhân, cách ly bệnh nhân và các biện pháp phòng chống dịch bệnh …

 – Bản thân các cô giáo theo dõi hàng ngày, đặc biệt khi trẻ đến lớp, các biểu hiện: Sốt, ho, khó thở thông báo cho gia đình, cơ sở y tế xử lý kịp thời.

 – Bảo đảm tất cả trẻ em, người lớn thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như: Vệ sinh răng miệng, rửa tay sạch và thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn, sau khi đi vệ sinh.

 – Thường xuyên giám sát VSATTP, vệ sinh khu vực chế biến, bát đũa phải được ngâm tráng nước sôi trước và sau khi sử dụng.

– Phối hợp với trạm y tế xã đất Cuốc phát dung dịch cloraminb cho các lớp để rửa đồ chơi và lau sàn nhà cho trẻ.

  1. Các điều kiện đảm bảo an toàn để đón học sinh đi học trở lại.
  2. a) Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đi học:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng cường tổng vệ sinh khuôn viên trường học: nền phòng lớp, nhà vệ sinh, tay cầm các cửa, đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng bán trú cho trẻ bằng nước javel, dung dịch khử khuẩn tại các lớp, phòng chức năng, khu vực mình phụ trách,….. 

– Tập huấn cho CBGVNV biết đeo khẩu trang đúng cách và cách sử dụng máy đo thân nhiệt cho học sinh.

– Bố trí chỗ rửa tay cho trẻ với đầy đủ xà bông rửa tay.

– Chuẩn bị đầy đủ nước uống đảm bảo vệ sinh.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho việc đón trẻ đi học trở lại.

b)Phương án trong thời gian học sinh ở trường:

Sau khi đón trẻ ổn định, giáo viên các lớp tiến hành các hoạt động theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc tổ chức thể dục sáng và hoạt động ngoài trời sẽ tổ chức tại lớp học. Đồng thời việc tổ chức ăn sáng sẽ trễ hơn so với quy định (7h30 thay vì 7h15).

Nhiệm vụ cụ thể:

– Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, kế hoạch chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đón học sinh đi học trở lại. Triển khai và chỉ đạo đội ngũ CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và quán triệt kịp thời các công văn chỉ đạo của cấp trên. Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng dịch: máy đo thân nhiệt, bồn rửa tay, nước rửa tay khô, xà bông rửa tay, nước uống cho trẻ. Quán triệt đội ngũ CBGVNV về nề nếp kỷ cương của trường, lớp khi học sinh đi học trở lại. Nghiêm túc thực hiện chương trình theo kế hoạch.

– Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng Mai Thị Đẹp: phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục thường xuyên liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe của trẻ để có hướng xử lý kịp thời. Tham mưu với Hiệu trưởng các biện pháp tuyên truyền, phòng dịch Covid- 19. Thường xuyên kiểm tra các nhóm lớp, các bộ phận về công tác vệ sinh, tuyên truyền phòng dịch Covid- 19. Tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày báo cáo với Hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2020-2021 triển khai cho CBGVNV thực hiện. Chỉ đạo cấp dưỡng xây dựng thực đơn gồm các nhóm thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

– Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục Trần Ngọc Lâm: phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình sức khỏe của trẻ để có hướng xử lý kịp thời. Tham mưu với Hiệu trưởng các biện pháp tuyên truyền, phòng dịch Covid- 19. Thường xuyên kiểm tra các nhóm lớp, các bộ phận về công tác vệ sinh, tuyên truyền phòng dịch Covid- 19. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục theo quyết định khung thời gian năm học của UBND tỉnh để triển khai cho giáo viên thực hiện.

– Các tổ khối trưởng: Chịu trách nhiệm quản lý tổ được phân công phụ trách, nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh, tuyên truyền của các lớp, theo dõi tình hình học sinh trong các lớp được phân công. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày cho Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng Mai Thị Đẹp.

– Giáo viên các lớp: mở cửa thông thoáng phòng học, thực hiện tốt công tác vệ sinh nhóm lớp, lau sàn sạch sẽ trước khi đón trẻ và sau khi trả trẻ hàng ngày. Thực hiện rửa đồ chơi bằng xà bông và phơi nắng 1 lần/tuần. Chuẩn bị đầy đủ nước uống cho trẻ. Nhắc trẻ rửa tay bằng xà bông thường xuyên sau các giờ hoạt động, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, nhắc trẻ uống đủ nước tại lớp. Tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày (sau khi trẻ ăn sáng và sau khi trẻ ngủ dậy), cập nhật vào sổ theo dõi của lớp. Khi phát hiện trẻ có thân nhiệt cao hơn bình thường (kiểm tra 2 lần) giáo viên báo cho Ban giám hiệu, Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng, đưa trẻ đến Phòng y tế dự phòng để tiếp tục theo dõi, báo trạm y tế kiểm tra và nắm tình hình và báo phụ huynh đón trẻ. Đồng thời giáo viên cập nhật vào sổ theo dõi trong 2 tuần đầu đi học trở lại.

– Nhân viên bảo vệ Đinh Văn Sang, Huỳnh Văn Phương: Có trách nhiệm phối hợp với BGH, giáo viên các lớp trong giờ đón, trả trẻ. Sau giờ đón trẻ, chịu trách nhiệm đo thân nhiệt đối với Phụ huynh học sinh vào đóng tiền và khách vào nhà trường liên hệ công tác. Và ghi vào sổ theo dõi của nhà trường. Phối hợp phục vụ rửa đồ chơi ngoài trời, chăm sóc vườn rau, cây cảnh trong nhà trường, phát quang cảnh cây nếu không đảm bảo an toàn.

– Phục vụ Đỗ Ngọc Hậu: Có trách nhiệm phối hợp với BGH, giáo viên các lớp trong giờ đón trẻ Cổng 1. Chịu trách nhiệm khâu vệ sinh môi trường xung quanh; sân trường, văn phòng, các phòng chức năng (âm nhạc, thể chất). Thường xuyên thay túi rác tại các thùng rác trong sân trường và các lớp. Vệ sinh sạch sẽ các bồn rửa tay chung tại cổng chính và cổng phụ. Phối hợp bảo vệ rửa đồ chơi ngoài trời, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh của trường (nhổ cỏ).

– Nhân viên cấp dưỡng Đào Thúy Kiều: Có trách nhiệm phối hợp với BGH, giáo viên các lớp trong giờ đón trẻ cổng 2. Cùng các nhân viên cấp dưỡng còn lại trong tổ thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo khuôn viên nhà bếp luôn sạch và thực hiện tốt công tác kiểm phẩm 3 bước.

– Nhân viên kế toán (văn thư): Thân Thị Thùy Trang: Thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, chịu trách nhiệm hỗ trợ nhà trường trong việc thu tiền ăn của trẻ (nếu có). Nhắc nhở phụ huynh học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách phù hợp khi vào đóng tiền.

– Nhân viên y tế (thủ quỹ): Phạm Thị Thùy Linh: sau khi thực hiện đo thân nhiệt trong giờ đón trẻ, hỗ trợ nhà trường thu tiền ăn của trẻ (nếu có). Nhắc nhở phụ huynh học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách phù hợp khi vào đóng tiền.

– Đối với các đoàn thể:

+ Công đoàn; Phối hợp nhà trường tuyên truyền, vận động CBGVNV thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vệ sinh phòng dịch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.

+ Chi đoàn thanh niên: tích cực, tiên phong trong việc thực hiện tổng vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch nhà trường đề ra.

  1. c) Kết thúc buổi học.

Tiếp tục tổng vệ sinh các phòng học, phòng chức năng. Đồ dùng, đồ chơi. Đặc biệt lưu ý vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh, chỗ thường xuyên va chạm tay tay cầm cửa, ….. để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

  1. Đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trường Mầm non Trúc xanh

– Ngoài việc chỉ đạo chuyên môn, tăng cường công tác thường trực, bám sát tình hình nhà trường, theo dõi thông tin học sinh, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch.

– Phối hợp với trạm y tế xã có đủ hóa chất ClominB để khử trùng, tiêu độc.

– Cán bộ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp ngay sau khi học sinh đi học trở lại.

Trên đây là kế hoạch phòng chống bệnh dịch Covid-19 của trường Mầm nonTrúc xanh. Ban giám hiệu yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện, giữ liên lạc thường xuyên và báo cáo kịp thời tới Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị.

 

 Nơi nhận:

-BCĐ phòng dịch;

– Các tổ chuyên môn (T/h);

– Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Thị Thoa

  gười lập kế hoạch

 

 

yễn Thị Thu Trà